BELDİBİ'NDEN ÇIRALI'YA TÜM BÖLGEMİZ ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK, HİZMETE DOYACAK

Değerli Kemerliler


Sizlerden Kemer'de İmar Planları konusunda çok sorular almaktayım. Bu konuda son gelişmeleri ve imar planlarında gelinen son durumu bölge bölge paylaşmak istiyorum.


"Beldibi'nden Çıralı'ya Tüm Bölgemiz Çok Daha Güzel Olacak, Hizmete Doyacak.. "


Beldibi İmar Planları: İlk olarak 1977 yılında onaylanan 1/25000 ölçekli çevre düzeni planından sonra açılan davalar ve sonrasında gelen iptaller nedeni ile yürürlükte bir uygulama İmar planı bulunmayan Beldibi mahallemizde parselasyon planı da hiç yapılmamıştır. En son 29.05.2020 Tarihinde onaylanan imar planına yapılan itirazlar tarafımızdan titizlikle değerlendirilerek özellikle yolda/ meydan alanında/çeşitli kamusal alanlarda kalan evlerin kurtulması için çalışmalar yapılmıştır.Plan yapım esaslarına bağlı kalınarak yapılan değişiklikler Turizm Bakanlığına iletilmiştir.Tek amacımız bir an önce parselasyon planını yaparak kaçak yapılaşmadan kurtularak her türlü alt yapı hizmetini halkımızın kullanımına sunmaktır.


Kındıl İmar Planı: 06.12.2016 tarihinde Kındıl mevkii için onaylanan imar planında mevcut yolun belli bir yerden sonra D-400 karayoluna döndürülerek mevcut güzergahından kaydırılması ve bu hali ile halkın denizden kullanımını kesmesi ayrıca devlete ait hazine parsellerinin uygulamaya sokulmaması sonucu, Devletin büyük oranda arazi kaybı yaşaması nedeni ile tarafımızdan derhal planlar geriye çekilerek revize imar planları hazırlanmıştır. Hazırlanan imar planı ile mevcut yol denize paralel olarak kıyıdan geçirilmiştir. Aynı zamanda kıyıda ilk 50 metrelik alanda bulunan park alanı düzenlemesi için Milli Emlak Dairesi Başkanlığından ön izin alınmış ve kıyıda bulunan işgal ve kaçak yapılar kaldırılmaya başlanılmıştır. Park alanında tüm halkımızın kolayca kıyıya ulaşacağı ve güzel vakit geçirebileceği yeşil alanlar/yürüyüş yolları/spor aktivite alanları/dinlenme alanları yapılması planlanmaktadır.


Çamyuva İmar Planları : 20.09.2017 tarihinde onaylanan imar planında bulunan ve parselasyon planları iptal edilen alanlarda parselasyon planları yapılarak Büyükşehir Belediyesi Encümeninde kabul edilmiş, askı işlemleri sonrasında Tapu Müdürlüğüne iletilmiştir.


Tekirova İmar Planları: İmar Planlarına açılan davalar sonucunda iptal edilen planlar yeniden yapılarak Turizm Bakanlığı'nca 24.10.2019 tarihinde onaylanması sağlanmıştır.En büyük itiraz konusu olan “Bir parselde tek bağımsız bölüm yapılabilir” ile “T lejantlı alanlarda ada bazında uygulama yapılacaktır” yönündeki plan hükümlerinin derhal değişiklikleri yapılmış ve onaylanması sağlanmıştır. Bu hali ile isteyen her vatandaşımız birden fazla bağımsız bölüm yapacaktır.İfraz koşulu da minimum 1500 m2 olarak değiştirilmiştir. Kadastro Müdürlüğünün yapmış olduğu 22/a çalışması yeni tamamlanmış olup parselasyon planı da tarafımızdan hazırlanmaktadır.En kısa sürede onayları tamamlanarak askı işlemi yapılacaktır.


Çıralı İmar Planları: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 03.02.2017 tarihinde onaylanan koruma amaçlı imar planına kadar onaylı bir imar planı bulunmayan Çıralı mevkiinde 2017 tarihinden 2019 tarihine kadar parselasyon planı da yapılmamıştır.İlk önceliğimiz olan bu mahallemizde Kadastro Müdürlüğünün yapmış olduğu 22/a çalışması biter bitmez parselasyon planları yapılmış, Büyükşehir Belediyesi onayları tamamlanarak 03.12.2020 tarihinde askıya çıkartılmıştır.


Göreve gelir gelmez ilk önceliğimiz olan imar planlarının incelemesi yapılmış, iptal edilen ve akabinde yenisi yapılmadığı için plansız kalan ve büyük ölçüde vatandaş mağduriyetine sebep olan Beldibi mahallesinden Çıralı yerleşimine kadar uzanan sınırlarımızda derhal yeni planlar ve parselasyon planları yapılmaya başlanılmıştır.Tüm Mahallelerimizde bu konuda halkı bilgilendirme toplantıları yapılmış talep ve mağduriyetler dinlenmiştir.


İmar planları yürürlükte olan turizm alan sınırı dışındaki Göynük Mahallesi/Arslanbucak Mahallesi/Kuzdere Mahallesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri gereğince belirli ölçülerde yapılabilen balkonlar/teraslar/yüzme havuzları için plan hükmü değişiklikleri yapılmış Büyükşehir Belediyesi onayları tamamlanarak yürürlüğe girmiştir.Turizm alan içerisinde yer alan Göynük Mahallesi/Kemer Merkez/Tekirova Mahallesi ve Çamyuva mahallesi için de balkonlar/teraslar/yüzme havuzları için plan hükmü değişikliği hazırlanmış ve onaya sunulmak için hazırlanmıştır. Yapılan bu plan hükmü değişikliği ile vatandaşımızın talepleri büyük ölçüde karşılanmıştır.

02.12.2020

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi