Kemer Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Kemer Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, meclis üyelerinden Semih Top, Ahmet Can, Özcan Çeliktaş, Ramazan Kal, Hakan Tuncer ve Semih Özdemir mazeretleri nedeniyle katılmadı.

Toplantıda, 2022 mali yılı kesin hesabının görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Müdürlükler arası bütçe aktarması, 09/04/2023 tarih ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Kemer Belediyesi Norm Kadrosunun yeniden düzenlemesi konuları oy birliği kabul edildi.

Tasarrufu Kemer Belediyesi'ne ait Göynük Mahallesi'nde bulunan Göynük Atatürk Spor Salonu'nun kira süresi, oy çokluğu ile okullar, dernekler ve amatör spor kulüplerinin ücretsiz kullanması şartıyla 10 yıl olarak belirlendi.

Belediye Başkanı Topaloğlu, Göynük Atatürk Spor Salonu'nun kiraya verilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Spor salonunun gelir ve giderleriyle ilgili meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Topaloğlu, “Spor salonunda 2022 yılında toplam giderimiz 375 bin 889 lira, gelirimiz ise 24 bin 295 lira. 2023'ün ilk 4 ayda giderimiz 162 bin 354 lira, gelirimiz ise 30 bin lira. 2022 ve 2023 yılının ilk 4 ayı toplam giderler 538 bin 253 lira, gelirler ise 55 bin lira. Altın gibi elimizde olan bu spor salonunu herhangi bir firma alırsa, birçok organizasyonu Kemer'e getirmek için çalışacak. Buraya gelen sporcular ise Kemerimizdeki turistik tesislerde kalacak ve dışarıda para harcayarak esnafımıza katkı sağlayacak.” dedi.

Kemer Belediyesi sorumluluk alanı olan ilçe sınırları içerisinde oluşan bitkisel atık yağların su, toprak gibi alıcı ortamlara doğrudan verilmesini veya kanalizasyona boşaltılmasını önlemek amacıyla bitkisel atık yağların geri kazanımı ve bertaraf çalışmalarının Çevre Kanunu ve Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği mevzuatına uygun yürütülmesi için vatandaşların Bitkisel Atık yağlarını ayrı biriktirmesini teşvik etmek amacıyla kampanya başlatılması ve Bitkisel Atık yağların ücret karşılığında lisanlı firmalara teslim edilmesi karşılığında uygulanacak olan ücretin 2023 yılı Gelir tarifesine eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

Göynük Mahallesi'nde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Pazar yeri” olarak ayrılan 2592 metrekare alana sahip 172 ada 1 parselin, pazar alanı kullanımından park alanı kullanımına dönüşen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifine uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

Kuzdere Mahallesi'nde yer alan 719 ada 02 parselin “Belediye Hizmet alanı” kullanımından “Üniversite alanı” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifine uygun hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

Göynük Mahallesi'nde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Pazar yeri” olarak ayrılan 2592 metrekare alana sahip 172 ada 1 parselin mevcut durumda devam eden parselasyon süreci nedeni ile yapımı gecikeceğinden, Göynük Mahallesi'nde yer alan 232 ada ile 233 ada arasındaki park alanına, aynı metrekare ile “Pazar yeri” kullanımlı olmak üzere hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifine uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

Bir sonraki meclis toplantısı, 2 Haziran Cuma günü saat 14.30 olarak belirlendi.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi