KEMER BELEDİYESİ NİSAN AYI MECLİSİ YAPILDI

Kemer Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında yapıldı.
Belediye Kültür Salonunda yapılan toplantıya, meclis üyelerinden Aslı Bayar Ulukapı katılmadı.
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, meclis toplantısı öncesi, geçen haftalarda Kemer Esnafları ve Turizmcileri Derneği (KESDER) Başkanı Abdullah Çilengir'e yapılan saldırıyı tekrar kınadıklarını söyledi.


Gündem maddelerine geçmeden önce, meclis üyelerine belediyenin 2 yılda yaptığı çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirildi.
Başkan Topaloğlu, sunumdan sonra meclis üyelerine gündemle ilgili kısa bir bilgilendirme konuşması yaptı.


Belediyedeki şirket çalışanlarının sendikalı olduğunu hatırlatan Başkan Topaloğlu, geçen sene Temmuz ayından itibaren belediye çalışanlarının alacaklarını maaşlarına yatırdıklarını kaydetti.
Topaloğlu, Arslanbucak kapalı pazar yerinin 19 Nisan'da ihaleye çıkacağını anlatarak, “Kamu ihale kurumundan izin alındı. 6 aylık bir süre var. Çıralı 1 bölge imar planları Antalya Büyükşehir Belediyesi de onayladı ve ikinci defa askıya çıktı. İtirazlar olmazsa tapu ve kadastroya göndereceğiz. İkinci bölge ise Antalya Büyükşehir Belediyesinde. Tekirova imar planları 18 uygulaması encümenden geçti ve büyükşehir belediyesine göndereceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi de kabul ettikten sonra askıya çıkacağız. Çamyuva mahallesinde imar planı sorunu kalmadı. Göynük mahallesi 1. Bölgede ufak sorunlar var onları da halledeceğiz. Beldibi mahallesi imar planları olarak da 5000'lik ve 1000'lik planları askıya çıkmıştı ve 250'ye yakın itiraz olmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığına giderek konuyu görüştük. Bunların 88 tanesini kabul ettiler. 88 itirazı tekrar plana işledik. Kuzdere mahallesi imar planları ile ilgilide 18 uygulamasına devam edilecek.” diye konuştu.


İki sene boyunca yapılan tüm ihalelerin canlı olarak yayınlandığını aktaran Topaloğlu, “İhalelerimiz şeffaf yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Önceki ihalelere bakıldığında daha fazla istekle katılım olmuş. Atatürk Parkı projesinde artık uzatmaları oynuyoruz. İki yılda 24 milyon lira borç ödemişiz. SGK'ya olan borcun 27 milyon lirasını yapılandırmışız. 25 milyon lira yatırım yapmışız. Kemer sıkarak devam ediyoruz. İki yılda temsil ağırlama giderlerinden yaptığımız tasarruf 12 milyon 442 bin lira. Önceki dönemde ise iki yılda 14 milyon 328 bin lira 21 kuruş harcamışlar. Meclis üyelerimiz ve Kemer halkına verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi.


2020 yılı Gelir ve Giderlerini inceleyen Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu raporlarla ilgili meclis bilgilendirildi.


Bilgilendirme sırasında meclis üyesi Mustafa Bilici başkanlık yaparken, belediyenin 2 yılda çok iyi çalıştığını ve başarılı işlere imza attığını kaydetti.


Yapılan gizli oylama ile Meclis Başkan Vekillerinin seçimi sonucunda Mustafa Bilici Meclis Başkan Vekili oldu. Yedek üye ise Cumali Afşin olarak belirlendi.


Gizli oylama ile Emrah Ayhan ve Ahmet Can Meclis Katip Üyeleri, yedek üye ise Emin Gül olarak belirlenirken, Cumali Afşin Encümen üyesi olarak belirlendi.


Plan ve Bütçe Komisyonuna İsmail Aka, Cumali Afşin ve Mustafa Tıraş seçildi.


İmar Komisyonu üyeleri olarak Semih Top ve Emrah Ayhan oy çokluğu ile belirlenirken, Turizm Komisyonu üyeleri de Hasan Ali Acar ve Özcan Çeliktaş oldu.

Mecliste daimi encümenliğe ise Ferhan Fidan ve Cumali Afşin seçildi.


2020 Yılı Belediye Başkanlığı yıllık Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edilen mecliste, müdürlükler arası bütçe aktarması konusu da oy birliği ile kabul edildi.


Antalya İli Kemer İlçesi Beycik Mahallesinin Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi, Antalya İli Kemer İlçesi Ulupınar Mahallesinin Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ve Antalya İli Kemer İlçesi Ovacık Mahallesinin Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.


Kemer Göynük Mahallesi Domuzluk Mevkii Mevzi İmar Planı Plan Hükmü değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülme oy birliği ile kabul edilirken, Kemer Göynük Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı üzerindeki İşletmelerin, kaldırım ve çekme mesafelerinin yaya sirkülasyonu alanına uzak kaldığı ve mağazaların arkadlarının kapalı kullanım alanı olarak kullanılabilmesine ilişkin bir düzenleme yapılması ile ilgili düzenlenen İmar Komisyonu raporu oy çokluğu ile Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilmesi kararlaştırıldı.


Kemer Belediyesi Dolu- Boş Norm kadrosunda yapılacak değişikliğin görüşülmesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9.maddesinin 3. fıkrasına istinaden Belediye Norm kadro cetvelinde yer alan Sağlık ve Yardımcı Hizmet personeli gruplarından Teknik Personel grubuna kadro aktarımı yapılması konusunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.


Belediye Norm kadro cetvelindeki Sağlık ve Yardımcı Hizmet personeli gruplarından Teknik Personel grubuna yapılan kadro aktarımı sonucu yeni ihdas edilen 7 teknik kadro için sözleşmeli personel çalıştırılma izninin ve ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi konusu oy birliği kabul edildi.


Belediye Norm kadrosunda boş bulunan 10. Dereceli Programcı kadrosu karşılığı tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılan Volkan Songur'un ücretinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.


Belediyenin işlettiği Sosyal ve İktisadi Tesislerin sahilindeki şezlongların, talep edilmesi halinde gerçek ve tüzel kişilere belirlenen tarife üzerinden toplu satışlar yapılması konusunun görüşülmesi ile belediye tasarrufunda bulunan Atatürk parkı içerisindeki “Ters Villa”nın giriş ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi, oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.


Kemer Arslanbucak Mahallesi 418 ada 02 parsel üzerindeki Belediye hissesi ile ilgili Tarkan Doğan Beyoğlu'nun talebinin görüşülmesi oy birliği ile İmar Komisyonuna sevk edildi.
Kemer Kuzdere Mahallesi 607 ada 07 parsel üzerindeki Belediye hissesi ile ilgili Mahmut Küpeli'nin talebinin görüşülmesi konusu oy birliği kabul edilerek encümene satışı konusunda yetki verildi.
Kemer Çamyuva Mahallesindeki 247 ada 12 parsel, 26 ada 03 parsel, 252 ada 18 parsel, 247 ada 7 parsel ve 252 ada 15 parsel üzerindeki küçük ölçekli belediye hisselerini satın almak isteyenlerin taleplerinin görüşülmesi konusu oy birliği ile kabul edilerek encümene satışı konusunda yetki verilmesi kararlaştırıldı.


Mülkiyeti belediyeye ait olan veya belediye hüküm ve tasarrufunda bulunan kiracılar için yeniden ecrimisil belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ile Hukuk Müşavirliği görüş yazısının görüşülmesi konusu oy çokluğu ile kabul edildi.


Meclise verilen önergelerden ilçeye gelen yerli ve yabancı misafirlerin fotoğraf çekebilmesi için fotoğraf otomat makinelerinin ilçede belirli yerlere konulması oy çokluğu ile reddedildi.


Turizm tekstil pazarının Ahmet Çavuş Caddesine taşınması önergesi oy çokluğu ile kabul edildi.


Bir sonraki meclis toplantısı 4 Mayıs Salı günü saat 14.00 olarak belirlendi.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi