YILLARDIR BEKLENEN BELDİBİ İMAR PLANI ONAYLANDI

Beldibi Mahallesi Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları dışına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığımızca 29.05.2020 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının akı süresi içerisinde yapılan 255 adet itirazın Belediyemizce düzenlenmesi sonucundan tekrar onaylanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilmiştir.

Bakanlığımız Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 30.12.2020 tarihli gündeminde değerlendirilen itirazlar 30.12.2020tarihli ve 2020/26-04 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7'nci maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylanmıştır.

Planlar 10.08.2021 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilecek olup 11.08.2021 tarihinde, Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu, Başkan Yardımcılarımız Gülsüm Bal, Emin Gül ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ekiplerinin de katılımı ile saat 17:00 de Beldibi Pazar yerinde halkı bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Hayırlı olsun.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi