MARİ-EL CUMHURİYETİ - YOŞKAR OLA

Yoşkar-Ola Rusya Fedarasyonu'na bağlı Mari El Cumhuriyeti'nin başkentidir. Bir adet havalimanı bulunan kent aynı zamanda Moskova ve Kazan arasındaki tren hattının üzerinde bulunmaktadır.

Yoşkar-Ola, Mari dilinde (Çirmişçe) kızıl şehir anlamına gelmektedir. Çarlık döneminde ismi Çaryovokokşaysk (Çirmişçe: Çarla) olan şehir Sovyetler Birliği döneminde önce Krasnokokshaysk diye adlandırılmış, sonra da bugünkü ismini almıştır. Kentin eski isimleri, içinden geçek Küçük Kokşaga nehrinden gelmektedir. Şehrin armasında sığın motifi kullanılır.