ANTALYA İLİ KEMER İLÇESİ BELDİBİ MAHALLESİ 1 ETAP 3 KISIM

ANTALYA İLİ KEMER İLÇESİ BELDİBİ MAHALLESİ 1 ETAP 3 KISIM

İMAR UYGULAMASI

İLAN METNİ

Belediyemiz sınırları içerisinde Beldibi mahallesinde milli park sınırları dışında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 14.07.2021 tarihli kararı ile onaylanan Beldibi Uygulama İmar Planı Değişikliği 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. Maddeleri kapsamında tapunun 1/4, 113/24, 113/25, 113/25, 113/26, 113/27, 113/29 , 113/30, 113/31, 113/32, 113/ 33, 113/34, 113/35,113/36, 113/37, 113/38, 113/39, 113/40, 113/41, 113/42, 113/43, 113/44, 113/45, 113/46, 113/47, 113/48, 113/149, 113/50, 113/52, 113/53, 113/54, 113/55, 113/60, 113/61, 113/62, 113/63, 113/64, 113/65, 113/66, 113/67, 113/68, 113/69, 113/209, 113/210, 124/2,124/3 124/4, 124/5, 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 127/7, 127/8, 133/1 , 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/4, 1000/5, 1000/6 ,1000/7, 1000/8, 1000/9, 1000/10, 1000/11, 1000/12, 1000/13, 1000/14, 1000/15, 1000/16, 1000/17, 1000/18, 1000/19, 1000/20, 2000/1, 3000/1, 3000/2, 3000/3, 3000/4, 3000/5,3000/6, 3000/7, 3000/8, 3000/9, 3000/10,3000/11, 3000/12, 3000/13 nolu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda düzenleme sınırı belirlenerek imar uygulaması (parselasyon) işlemi yapılmış Belediyemiz Encümenin 08.11.2023 tarih ve 592 sayılı kararı ile kabul edilerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereği Antalya Büyükşehir Belediyesine 29.02.2024 tarih ve 142 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

Onaylanan kararlar gereğince uygulama dosyası Belediyemiz internet sayfasında, ilan panosunda, muhtarlık binasında ve hoparlör ile 15.03.2024-15.04.2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile ilan edilerek askıya çıkartılarak ilan edilecektir.

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin “Parselasyon planlarının tebliği” başlıklı 26. Maddesi uyarınca düzenleme sahasındaki taşınmaz maliklerine ilanen tebliğ olunur.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi