Antalya İli, Kemer İlçesi, Kemer Mahallesi, Kocaburun Mevkii, 1086 Parsel Beydağları Sahil Milli Parkı 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli NİP ve 1/1000 Ölçekli UİP Teklifi.

İlgi yazı ile Antalya İli, Kemer İlçesi, Kemer Mahallesi, Kocaburun Mevkiinde, Beydağları Sahil Milli Parkı ve Kemer Devlet Ormanı-II sınırları içinde kalan 1086 numaralı Orman parselinin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 27.09.2022 tarih ve 4658470 sayılı Olur'u ile onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemize gönderilmiştir. 16.11.2022 tarih ve 31716 sayılı Başkanlık Makamı Olur' larına istinaden, söz konusu imar planlarının ve ilan metninin 1(bir) ay süre ile ilan edilmesi ve süre sonunda hazırlanan tutanağın Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi