TEKİROVA MAH,137 ADA 1,7,8 VE10 PARSELLER İLE 953 PARSELE İLİŞKİN PLAN ONAYI HK.

İlgi yazı ile Güney Antalya Turizm Alanı kapsamında Antalya İli, Kemer İlçesi, Tekirova Mahallesinde yer alan 137 ada 10 parsel (eski 522 parsel) ve 137 ada l parsel (eski 895 parsel) numaralı taşınmazlara ilişkin olarak Bakanlığımız Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 06.07.2023 tarihli
ve 2023/13-01 sayılı kararı uyarınca hazırlanan 137 ada 1 ve 10 parsellere ilişkin hazırlanan l/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, l/5000 ölçckli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 137 ada 7, 8 parseller ve 953 parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, l/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7 nci maddesi uyarınca onaylandığı belediyemize bildirilmiştir.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi