BELDİBİ 3. ETAP 2. ASKI İMAR UYGULAMASI

İLAN METNİ

Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Beldibi Mahallesinde bulunan 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 128/5, 128/6, 128/7, 128/8, 128/9, 128/10, 128/11, 128/12, 128/13, 128/14, 128/15, 128/16, 128/17, 128/18, 128/19, 128/20, 129/1, 129/2, 129/3, 129/4, 129/5, 129/6, 129/7, 129/8, 129/9, 129/10, 129/11, 129/12, 129/13, 129/14, 129/15, 129/16, 129/17, 129/18, 129/19, 130/1, 130/2, 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 131/7, 131/8, 131/9, 131/10, 131/11, 131/12, 131/13, 131/14, 131/15, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 132/6, 132/7, 132/8, 132/9, 132/10 nolu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 14.07.2021 tarihli kararı ile onaylanan Beldibi Uygulama İmar Planı Değişikliği 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. Maddeleri kapsamında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan Beldibi 4. Etap 18. madde uygulama işlem dosyası Belediyemiz Encümenince 03.05.2023 tarih ve 249 sayılı Encümen Kararı ile uygun bulunmuş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesinin 21.09.2023 tarih ve 893 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Alınan kararlar gereğince Beldibi 3. Etap Uygulama Dosyası Belediyemiz internet sayfasında, ilan panosunda ve hoparlör ile 16.10.2023 -14.11.2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile belediyemiz ana binada askıya çıkarılmış olup; ilan/anons edilerek, Belediyemiz internet sayfasında duyurulmuş olup askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Belediye Encümenimizin 13.12.2023 tarih ve 640 sayılı kararı ile değerlendirilmiş ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 15.02.2024 tarihli ve 88 sayılı kararıyla uygun bulunarak onaylanmıştır.

Onaylana kararlar gereğince 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Ve 19.Maddelerine istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan imar uygulaması (parselasyon) dosyası Belediyemiz ilan panosu/Web sayfası/Muhtarlık binası ve hoparlörden 29.02.2024-01.04.2024 tarihleri arasında 30 gün süre ile ilan edilecek olup Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin “Parselasyon planlarının tebliği” başlıklı 26. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi