ÇIRALI 2.ETAP 3.ASKI İLANI İMAR UYGULAMASI

ÇIRALI 2.ETAP 3.ASKI İLANI İMAR UYGULAMASI

Belediyemiz Ulupınar Mahallesi Çıralı Mevkiinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 13.07.2017 tarihli kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Çıralı Yerleşimi İlave Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve plan hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. ve 19. Maddeleri kapsamında; 139/437, 139/438, 139/439, 139/451, 139/452, 139/453, 139/454, 139/455, 139/456, 139/457, 139/458, 139/459, 139/460, 139/461, 139/462, 139/463, 139/464, 139/465, 139/466, 139/467, 139/471, 139/472, 139/473, 139/474, 139/475, 139/476, 139/477, 139/478, 139/479, 139/480, 139/481, 139/482, 139/483, 139/484, 139/485, 139/486, 139/487, 139/488, 139/489, 139/490, 139/491, 139/492, 139/493, 139/494, 139/495, 139/520, 139/521, 139/522, 155/30, 155/31, 155/32, 155/33, 155/34, 155/35, 155/36, 155/37, 155/38, 155/39, 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/48, 155/49, 155/53, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/4, 1000/5, 3000/1, 3000/2, 3000/3 nolu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2. Etap imar uygulaması (parselasyon) işlemi, Belediyemiz Encümenin 23.06.2023 tarih ve 354 sayılı kararı, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 10.08.2023 tarih ve 725 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Belediyemiz Encümenin 18.10.2023 tarih ve 570 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 07.12.2023 tarih ve 1226 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Uygulama dosyası Belediyemiz internet sayfasında, ilan panosunda ve hoparlör ile 25.12.2023(dahil) - 24.01.2024(dahil) tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmiş, İlan süresi içerisinde yapılan itirazlar için Belediyemiz Encümenince 24.4.2024 tarih ve 178 sayılı karar alınmış, 5216 sayılı kanun kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesinin 13.06.2024 tarih ve 415 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi