ÇIRALI 3. ETAP 2. ASKI İMAR UYGULAMASI

İLAN METNİ

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLA

Belediyemiz Ulupınar Mahallesi Çıralı Mevkiinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 13.07.2017 tarihli kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Çıralı Yerleşimi İlave Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve plan hükümleri gereğince ; 139/468, 139/516, 155/72, 155/73, 155/74, 155/75, 155/76, 155/77, 155/78, 155/79, 155/80, 155/81, 155/82, 155/83, 155/84, 155/85, 155/86, 155/87, 155/88, 155/89, 155/90, 155/91, 155/92, 155/93, 155/94, 155/95, 155/96, 155/97, 155/98, 155/99, 55/100, 155/101, 155/102, 155/103, 155/104, 155/105, 155/106, 155/107, 155/108, 155/109, 155/110, 155/148, 155/162, 2000/1, 3000/1, 3000/2 nolu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Ve 19.Maddelerine istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan imar uygulaması (parselasyon) dosyası Belediyemiz Encümenin 16.08.2023 tarih ve 443 sayılı , 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesinin ilgili hükümleri gereği Antalya Büyükşehir Belediyesinin 05.10.2023 tarih ve 924 sayılı Encümen kararı ile onaylanmıştır. Onay işlemleri gereğince Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiinde yer alan 3. Etap uygulama Belediyemiz internet sayfasında, ilan panosunda ve hoparlör ile 30.10.2023(dahil) — 28.11.2023(dahil) tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmiştir.

Askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Belediyemiz Encümenin 06.12.2023 tarih ve 631 sayılı kararı ile değerlendirilmiş,5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca Antalya Büyükşehir Belediyesinin 26.01.2024 tarih ve 33 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanmıştır.

Onaylana kararlar gereğince 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Ve 19.Maddelerine istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan imar uygulaması (parselasyon) dosyası Belediyemiz ilan panosu/Web sayfası/Muhtarlık binası ve hoparlörden 16.02.2024-20.03.2024 tarihleri arasında 30 gün süre ile ilan edilecektir.

İlanen tebliğ olunur.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi