ÇIRALI 4.ETAP 2.ASKI İLANI İMAR UYGULAMASI

Belediyemiz sorumluluk alanında yer alan Ulupınar Mahallesi Çıralı Mevkiinde bulunan 155/58, 155/159, 155/160,155/164, 155/165, 155/166, 155/167, 155/168, 155/169, 155/170, 155/171, 155/172, 155/173, 155/174,155/176, 155/177, 155/178, 155/179, 155/180, 155/181, 155/182, 155/183, 155/184, 155/185, 155/187,155/188, 155/189, 155/191, 155/193, 1000/1, 1000/2, 1000/3 parsellerinin bulunduğu alanda, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca yapılan imar uygulaması Belediyemiz Encümeninin16/08/2023 tarih ve 444 sayılı kararı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümenin 05/10/2023 tarih ve 923 nolu kararı ile onaylanarak 30.10.2023(dahil) ­28.11.2023(dahil) tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmiş, askıda 31 (otuz bir) adet itiraz yapılmıştır.

İtirazların değerlendirilmesi üzerine parselasyon dosyası Belediye Encümeninin 21/02/2024 tarih ve 110 sayı ile karara bağlanmış, 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi gereği kontrolleri yapılan, Ulupınar Mahallesi Çıralı Mevkiinde bulunan 155/58, 155/159, 155/160, 155/164, 155/165, 155/166, 155/167, 155/168,155/169, 155/170, 155/171, 155/172, 155/173, 155/174, 155/176, 155/177, 155/178, 155/179, 155/180,155/181, 155/182, 155/183, 155/184, 155/185, 155/187, 155/188, 155/189, 155/191, 155/193, 1000/1,1000/2, 1000/3 parsellerinin bulunduğu alanda, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. ve 19. Maddelerine göre yapılan imar uygulama dosyası Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 21/03/2024 tarih ve 195 sayılı kararıyla “uygun bulunmuştur”.

Alınan kararlar gereğince söz konusu dosyanın Belediyemiz internet sayfasında, muhtarlık binasında ,ilan panosunda ve hoparlör ile 15.04.2024 — 15.05.2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile ilan edilecektir.

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin” Parselasyon planlarının tebliği” başlıklı 26. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi