ÇIRALI 5. ETAP 2. ASKI İMAR UYGULAMASI

İLAN METNİ

Belediyemiz Ulupınar Mahallesi Çıralı Mevkiinde bulunan 155/125, 155/126, 155/127, 155/128,155/129, 155/130, 155/131, 155/132, 155/133, 155/134, 155/135, 155/136, 155/137, 155/138, 155/139,155/140, 155/141, 155/142, 155/143, 155/144, 155/145, 155/146, 155/147, 155/148, 155/149, 155/150,155/151, 155/152, 155/153, 155/154, 155/155, 155/156, 155/157, 155/158, 155/161 nolu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 13.07.2017 tarihli kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Çıralı Yerleşimi İlave Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve plan hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. Maddeleri kapsamında imar uygulaması (parselasyon) yapılmış, hazırlanan uygulama Belediyemiz Encümen gündemine alınarak 31.08.2023 tarih ve 472 sayılı Encümen Kararı alınmış,5216 sayılı yasanın 7/b maddesi gereği kontrolleri yapılan Parselasyon Planı dosyası 05.10.2023 tarih, 925 sayılı Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile uygun bulunarak onaylanmıştır.

Bu işlemler doğrultusunda Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiinde yer alan 5. Etap 18. madde uygulama işlemi Belediyemiz ana binada 30.10.2023(dahil) ­ 28.11.2023(dahil) tarihleri arasında 1 ay 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmış olup süre içerisinde yapılan itirazlar Belediyemiz Encümeninin 10.01.2024 tarih ve 14 sayılı Encümen kararı ile görüşülerek karara bağlanmış, 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi gereği kontrolleri yapılan Parselasyon Planı dosyası 08.02.2024 tarih, 69 sayılı Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile uygun bulunmuştur.

Onay işlemleri gereğince Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiinde yer alan 5. Etap uygulama Belediyemiz internet sayfasında, ilan panosunda ve hoparlör ile 21.02.2024 dahil — 22.03.2024(dahil) tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılarak ilan edilecektir.

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Parselasyon planlarının tebliği başlıklı 26. Maddesi uyarınca düzenleme sahasındaki taşınmaz maliklerine ilanen tebliğ olunur.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi