BELDİBİ MAHALLESİ 4. ETAP 2. ASKI İMAR UYGULAMASI

İLAN

KEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLA

DETALI BİLG İÇİN TIKLA (BELDİBİ MAHALLESİ 4. ETAP 2. ASKI İMAR UYGULAMASI)

Beldibi Mahallesinde tapunun 139/1, 139/2, 139/3, 139/4, 139/5, 139/6, 139/7, 139/8, 139/9, 139/10, 139/11, 139/12, 139/13, 139/14, 139/15, 139/16, 139/17, 139/18, 139/19, 139/20, 139/21, 139/22, 139/23, 140/1 nolu kadastro parsellerinde kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının 14.07.2021 tarihli kararı ile onaylanan Beldibi Uygulama İmar Planı Değişikliği, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan hükümleri ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Ve 19. Maddelerine bağlı kalınarak hazırlanan Beldibi Mahallesi 4. Etap düzenleme sınırı ve uygulama dosyası, Kemer Belediye Encümeninin 26.04.2023 tarih ve 246 sayılı kararı ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca Antalya Büyükşehir Belediye Encümenin 01.06.2023 tarih ve 543 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanmış, onay işlemini müteakip 19.06.2023-18.07.2023 tarihleri arasında 30 gün süre ile ilan edilmiştir.

İlan süresi içerisinde yapılan itirazlar Kemer Belediye Encümeninin 08.11.2023 tarih ve 593 sayılı kararı ile değerlendirilmiş, 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi gereğince Antalya Büyükşehir Belediye Encümenin 01.06.2023 tarih ve 543 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanmıştır.

Yapılan parselasyon planı/uygulama işlemi 19.01.2024-(dahil) — 20.02.2024(dahil) tarihleri arasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere tebligat yerine geçmek üzere tebliğ olunur.


Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi