Kuzdere Mahallesi 754 Ada İmar Uygulaması 1. Askı İlanı

ANTALYA İLİ KEMER İLÇESİ KUZDERE MAHALLESİ 754 ADA İMAR UYGULAMASI

Belediyemiz Kuzdere Mahallesinde 754 ada 7, 8 ve 9 parsellere(eski 609 ada 3 parsel) ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesi' nin 2023/153 Esaslı dosyasında verilen 2023/1461 sayılı kararı sonucunda mahkeme kararına uygun olarak İdaremiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddelerine istinaden imar uygulaması (parselasyon planı) işlemi yapılmış, Belediyemiz Encümenin 29.11.2023 tarih ve 625 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi gereği Büyükşehir Belediyesinin 08.02.2024 tarih ve 61 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

Onaylanan kararlar gereğince uygulama dosyası Belediyemiz internet sayfasında, ilan panosunda, muhtarlık binasında ve hoparlör ile 01.03.2024-03.04.2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile ilan edilerek askıya çıkartılarak ilan edilecektir.

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin “Parselasyon planlarının tebliği” başlıklı 26. Maddesi uyarınca düzenleme sahasındaki taşınmaz maliklerine ilanen tebliğ olunur.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi