TEKIROVA MAHALLESI 137 ADA 1,8,10 NOLU PARSELLER VE 953 NOLU PARSELE AIT 18. MADDE (PARSELASYON) UYGULAMASI ASKI İŞLEMI

Tekirova Mahallesi 137 Ada 1,8,10 Nolu Parseller ve 953 Nolu Parsele Ait 18. Madde (Parselasyon) Uygulaması Askı İşlemi

Belediyemiz sınırları içerisinde Tekirova Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 137 ada 01,08,10 parseller ile 953 nolu kadastro parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı imar kanunun 18. Ve 19. Maddesine göre yapılan imar uygulaması ,Belediyemiz Encümenin 27.04.2022 tarih ve 136 encümen kararı ve 23.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b maddesinin ilgili hükümleri gereği işlemleri yapılarak 30.06.2022 tarih ve 825 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile işlem dosyamız uygun bulunmuş olup; Belediyemiz ana binada 07.07.2022­05.08.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmış idi. Bu askı süreci içerisinde oluşan itiraz dilekçelerine göre oluşturulan uygulama işlem dosyası tekrardan Belediyemiz Encümenin 07.09.2022 tarih ve 356 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Encümenince 29.09.2022 tarih ve 1347 sayılı görüşülerek uygun bulunmuştur. Uygulama 2. Kez 10.10.2022­­08.11.2022 tarihleri arasında belediyemiz ana binada askıya çıkarılmış olup;

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi