Tekirova 137 Ada 08, 10, 13 ve 953 Parsellerin 18. Madde Uygulaması 2. Askı İlanı

İLAN METNİ

Belediyemiz Tekirova Mahallesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının 14.07.2023 tarihli kararı ile onaylanan Tekirova uygulama İmar Planı Değişikliği 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan hükümleri gereğince 137 ada 08, 10 ve 13 nolu parseller, 953 nolu kadastro parselleri ve 2000 ada 01 nolu tescil harici alanlar için İdaremiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddelerine istinaden imar uygulaması (parselasyon planı) işlemi yapılmış Belediyemiz Encümenin 01.11.2023 tarih ve 576 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi gereği Büyükşehir Belediyesinin 07.12.2023 tarih ve 1220 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

Onaylanan kararlar gereğince uygulama dosyası Belediyemiz internet sayfasında, ilan panosunda ve hoparlör ile 25.12.2023(dahil)-24.01.2024(dahil) tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile ilan edilerek askıya çıkarılmış olup süre içerisinde yapılan itirazlar Belediyemiz Encümeninin 31.01.2024 tarih ve 56 sayılı Encümen kararı ile görüşülerek karara bağlanmış, 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi gereği kontrolleri yapılan Parselasyon Planı dosyası 15.02.2024 tarih ve 89 sayılı Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile uygun bulunmuştur.

Onay işlemleri gereğince Tekirova Mahallesi 137 ada 08, 10 ve 13 nolu parseller, 953 nolu kadastro parselleri ve 2000 ada 01 nolu tescil harici alanlar için hazırlanan uygulama Belediyemiz internet sayfasında, ilan panosunda, muhtarlık binasında ve hoparlör ile 01.03.2024- 03.04.2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılarak ilan edilecektir.

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin “Parselasyon planlarının tebliği” başlıklı 26. Maddesi uyarınca düzenleme sahasındaki taşınmaz maliklerine ilanen tebliğ olunur.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi