TEKİROVA CUMAYERİ 3.ASKI İMAR UYGULAMASI

Belediyemiz sorunluluk alanı içerisinde yer alan Tekirova Mahallesin de Kültür ve Turizm Bakanlığının 24.10.2019 tarihli kararı ile onaylanan Tekirova İlave ve Revizyon 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan hükümleri, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 163 ada 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,73, 75, 76, 79, 80, 81 ve 82 kadastro parsellerinin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Ve 19. maddelerine istinaden Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan imar uygulaması, Belediyemiz Encümenin 30.11.2022 tarih ve 451 encümen kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesinin ilgili hükümleri gereği 12.10.2023 tarih ve 1007 sayılı Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile onaylanmıştır.

Alınan kararlar gereğince Tekirova Mahallesi Cumayeri Mevki İmar Uygulama Dosyası Belediyemiz internet sayfasında, ilan panosunda ve hoparlör ile 26.10.2023 -24.11.2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile belediyemiz ana binada askıya çıkarılmış olup askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Belediye Encümenimizin 27.12.2023 tarih ve 650 sayılı kararı ile değerlendirilmiş ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 15.02.2024 tarihli ve 90 sayılı kararıyla uygun bulunarak onaylanmıştır. Onaylanan kararlar gereğince 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Ve 19.Maddelerine istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan imar uygulaması (parselasyon) dosyası Belediyemiz ilan panosu/Web sayfası/Muhtarlık binası ve hoparlörden 29.02.2024-01.04.2024 tarihleri arasında 30 gün süre ile ilan edilmiş ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar Belediye Encümeninin 08/05/2024 tarih ve 224 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi gereği; Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 13/06/2024 tarihli 416 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi