TEKİROVA MAHALLESİ CUMAYERİ MEVKİ 2. ASKI İMAR UYGULAMASI

ANTALYA İLİ,KEMER İLÇESİ,TEKİROVA MAHALLESİ CUMAYERİ MEVKİ 3194 SAYILI İMAR KANUNUN 18.MADDE UYGULAMA 2. ASKI İŞLEMİ İLAN METNİ

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesinin ilgili hükümleri gereği ;

Belediyemiz sınırları içerisinde Tekirova Mahallesin de Kültür ve Turizm Bakanlığının 24.10.2019 tarihli kararı ile onaylanan Tekirova İlave ve Revizyon 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan hükümleri, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik uygun olarak 163 ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 81 ve 82 kadastro parsellerinin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddelerine istinaden Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan imar uygulaması, Belediyemiz Encümenin 30.11.2022 tarih ve 451 encümen kararı ile işlem dosyası Antalya Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesinin ilgili hükümleri gereği işlemleri yapılarak 12.10.2023 tarih ve 1007 sayılı Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile işlem dosyamız onaylanmıştır

.

Alınan kararlar gereğince Tekirova Mahallesi Cumayeri Mevki İmar Uygulama Dosyası Belediyemiz internet sayfasında, ilan panosunda ve hoparlör ile 26.10.2023 -24.11.2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile belediyemiz ana binada askıya çıkarılmış olup; ilan/anons edilerek, Belediyemiz internet sayfasında duyurulmuş olup askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Belediye Encümenimizin 27.12.2023 tarih ve 650 sayılı kararı ile değerlendirilmiş ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 15.02.2024 tarihli ve 90 sayılı kararıyla uygun bulunarak onaylanmıştır.

Onaylana kararlar gereğince 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Ve 19.Maddelerine istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan imar uygulaması (parselasyon) dosyası Belediyemiz ilan panosu/Web sayfası/Muhtarlık binası ve hoparlörden 29.02.2024-01.04.2024 tarihleri arasında 30 gün süre ile ilan edilecek olup Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin “Parselasyon planlarının tebliği” başlıklı 26. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi