Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiinde 1. Etap uygulama İlanı

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7b maddesinin ilgili hükümleri gereği;


Belediyemiz Ulupınar Mahallesi Çıralı Mevkiinde bulunan 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 168/1 nolu parsellerin bulunduğu alanda Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nın 13.07.2017 tarihli kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Çıralı Yerleşimi İlave Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve plan hükümleri ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Ve 19. Maddeleri kapsamında, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan imar uygulama (parselasyon planı) dosyası Kemer Belediye Encümeni 05/04/2023 gün ve 206 sayılı kararı , Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 01/06/2023 gün ve 542 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu işlemler doğrultusunda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7 Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi gereği onaylanan Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiinde 1. Etap uygulama Belediyemiz internet sayfasında, ilan edilecektir.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi