İmar Çapı İçin Gerekli Evraklar

İMAR ÇAPI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Talep dilekçesi
  2. Onaylı tapu sureti
  3. Parsele ait ölçü krokisi (Kadastrodan alınacak)
  4. Parsele ait plankote (Harita büroları hazırlayacak)
  5. Taşınmaz sahibi adına başkası başvuru yapacaksa vekaletname

NECATİ TOPALOĞLU

Kemer Belediye Başkanı